Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 13 123

Alytaus meras šaukia savivaldybės tarybos posėdį

Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato informacija  •    •  15:54, 2019-08-23
Asociatyvi nuotr.
Alytaus miesto savivaldybės nuotr.

Alytaus miesto savivaldybės meras Nerijus Cesiulis šaukia ketvirtąjį tarybos posėdį, kuris vyks rugpjūčio 29 dieną, 9 val., Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje.

 

POTVARKIS

 

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 9-OSIOS TARYBOS 4-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2019 m. rugpjūčio 22 d.  Nr.  M-37

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 ir 6 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 59, 103 punktais, s u š a u k i u  2019 m. rugpjūčio 29 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto 2019 metų II pusmečio veiklos programos patvirtinimo (Gintautas Andriuškevičius, Kontrolės komiteto pirmininkas; 10 min.)

 

2. Dėl įgaliojimo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.)

 

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos sudarymo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir administracijos direktoriaus pavaduotojų pareigybių aprašymų patvirtinimo (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

5. Dėl narių paskyrimo į VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės stebėtojų tarybą (D. Jezukevičienė; 5 min.)

 

6. Dėl VšĮ Alytaus poliklinikos teikiamos mokamos dantų balinimo paslaugos kainos tvirtinimo (Marius Jasaitis, VšĮ Alytaus poliklinikos direktorius; 5 min.)

 

7. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Prieinamos sveikatos paslaugos – gyvenimo kokybės užtikrinimas pasienio regione“ (M. Jasaitis; 5 min.)

 

8. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Visuomeninės įtraukties skatinimas asmenims, patiriantiems socialinę atskirtį Alytuje ir Biala Piskoje“ (Gintautas Draugelis, BĮ Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktorius; 5 min.)

 

9. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Atrask Šiaurės Lenkiją ir Pietų Lietuvą“ (Lena Valentaitė-Gudzinevičienė, VšĮ Alytaus turizmo informacijos centro direktorė; 5 min.)

 

10. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Supratinga pasienio bendruomenė“ (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 5 min.)

 

11. Dėl pritarimo projektams (Neringa Rinkevičiūtė, administracijos direktoriaus pavaduotoja; 5 min.)

 

12. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendradarbiavimas – terapijos sėkmė“ (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

 

13. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Būk aktyvus – būsi sveikas. II etapas“ (N. Rinkevičiūtė; 5 min.)

 

14. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.)

 

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-12-22 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Vaikšnoras, Finansų ir investicijų skyriaus vyriausiasis specialistas; 10 min.)

 

16. Dėl pritarimo bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektams (M. Vaikšnoras; 5 min.)

 

17. Dėl pritarimo projektui ir pavedimo atlikti projektų parengimo paslaugų ir statybos darbų užsakovo funkcijas (Sigitas Stumbras, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas; 10 min.)

 

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja; 10 min.)

 

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Juice & water group“ valstybinės žemės nuomos sutarties prieš terminą nutraukimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas, savivaldybės vyriausiasis architektas; 5 min.)

 

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo (M. Matažinskas; 5 min.)

 

21. Dėl žemės sklypo Fortų g. 2, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono (M. Matažinskas; 5min.)

 

22. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio būsto pardavimo (Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja; 5 min.)

 

23. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.)

 

24. Dėl nekilnojamųjų daiktų įsigijimo Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn (A. Juonienė; 5 min.)

 

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimo Nr. T-205 „Dėl savivaldybės turto perdavimo Alytaus miesto savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-351 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės būsto fondo sąrašų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

27. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų, jų dalių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (A. Juonienė; 10 min.)

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-03-26 sprendimo Nr. T-85 „Dėl parduodamų savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo sudarymo“ pakeitimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

30. Dėl negyvenamųjų patalpų Ligoninės g. 12, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais (A. Juonienė; 5 min.)

 

31. Dėl negyvenamųjų patalpų Vilties g. 28A, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu (A. Juonienė; 5 min.)

 

32. Dėl negyvenamųjų patalpų Birutės g. 5, Alytuje, nuomos viešo konkurso būdu (A. Juonienė; 5 min.)

 

33. Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo 2018 metų ataskaitos patvirtinimo (A. Juonienė; 10 min.)

 

34. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai (A. Juonienė; 5 min.)

 

35. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo (A. Juonienė; 5 min.)

 

36. Dėl pritarimo kapitaliniam remontui, Jaunimo g. 3, Alytuje (A. Juonienė; 5 min.)

 

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų koregavimo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos (Vytuolis Valūnas, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; 10 min.)

 

38. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimo Nr. T-391 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 10 min.)

 

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-29 sprendimo Nr. T-77 „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nenumatytų atvejų komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 5 min.)

 

40. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektui „Bendra jaunimo užimtumo iniciatyva, siekiant patenkinti tarpvalstybinius darbo rinkos poreikius“ (V. Valūnas; 5 min.)

 

41. Dėl Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos aktų salės ir scenos paprastojo remonto projekto parengimo (V. Valūnas; 5 min.)

 

42. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriaus pareigas (V. Valūnas; 5 min.).

 

43. Dėl pavedimo laikinai eiti Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos direktoriaus pareigas (V. Valūnas; 5 min.)

 

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-242 „Dėl Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų mokamų paslaugų ir jų kainų sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (V. Valūnas; 5 min.)

 

45. Dėl paminklo Dainavos apygardos partizanams Alytuje (V. Valūnas; 10 min.)

 

46. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-11-30 sprendimo Nr. T-394 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 10 min.)

 

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos nario delegavimo kandidatu į Vilniaus teritorinės ligonių kasos taikinimo komisiją (Irma Maskeliūnienė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 5 min.)

 

48. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-200 „Dėl VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės stebėtojų tarybos sudarymo“ pakeitimo (I. Maskeliūnienė; 5 min.)

 

49. Dėl Bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo (Akvilė Voverienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.)

 

50. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo (A. Voverienė; 10 min.)

 

51. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-03-30 sprendimo Nr. T-65 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (A. Voverienė; 5 min. )

 

 

Savivaldybės meras Nerijus Cesiulis

 

Griežtai draudžiama alytusplius.lt paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti alytusplius.lt kaip šaltinį.
Komentarų nėra