Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt

Adolfo Ramanausko-Vanago premija bus įteikta Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui

Varėnos rajono savivaldybės informacija  •    •  12:52, 2023-05-09
Varėnos rajono savivaldybės nuotr.

Gegužės 12 d. 18 val. Varėnos kultūros centre, minint Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir vienybės dieną, bus įteikta jau šeštoji Adolfo Ramanausko-Vanago premija.

 

Komisijos sprendimu šiemet ji atiteks Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui už daugiau nei dešimtmetį aktyviai puoselėjamą Lietuvos laisvės kovų atminimą, už žinių apie laisvės kovas sklaidą švietimo įstaigose, vietos bendruomenėse bei užsienio auditorijose.

 

2010 m. susibūręs Laisvės kovų įamžinimo sąjūdis – tai pilietinė iniciatyva, bendrai idėjai pasišventusių idealistų sambūris, vienijantis jaunimą, studentus, jaunosios ir vidurinės kartos mokslininkus bei jau ilgametę pokario rezistencijos istorijos tyrimų patirtį turinčius vyresniosios kartos atstovus, tokius kaip laisvės kovų metraštininkas Romas Kaunietis, Bronius Mažylis, Valdas Striužas ir kt.

 

Šio sąjūdžio veikla – prasminga, intensyvi ir labai daugialypė. Sąjūdžio dalyviai nuolat rengia kompleksines partizaninio karo vietų tyrimų ekspedicijas, nauja medžiaga ir atnaujinta laisvės kovų istorijos samprata skelbiama studijose, monografijose ir straipsnių serijose. Nuo 2012 m. kasmet rengiamos vasaros stovyklos jaunimui „Laisvės kovų atmintis“, kurių dalyviai – gimnazistai ir studentai – suvažiuoja iš visos Lietuvos. Stovyklose vyksta paskaitos, rengiami žygiai, lankomos laisvės kovų atminties vietos, susitinkama su šios istorijos liudininkais, mokomasi dainų ir kt.

 

Tikimasi, kad Laisvės kovų įamžinimo sąjūdžiui skirta A. Ramanausko-Vanago premija bus garbingas ir tolesniems darbams įkvepiantis įvertinimas.

 

Pagerbiant Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio deklaracijos signataro, Ginkluotųjų pajėgų vado Adolfo Ramanausko-Vanago asmenybę, 2018 m. Varėnos rajono savivaldybės taryba įsteigė A. Ramanausko–Vanago premiją. Kiekvienais metais 1000 Eur premija skiriama siekiant skatinti Lietuvos visuomenę puoselėti Lietuvos laisvės idėją, branginti ir įamžinti kovotojų už Lietuvos laisvę atminimą, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, puoselėjančias ir ugdančias visuomenės pilietiškumą. A. Ramanauskas-Vanagas savo partizaninės kovos kelią pradėjo ir didžiąją jo dalį praėjo Varėnos krašte.

 

Premijos jau yra skirtos:

 

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) Memorialinio departamento direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Peikšteniui,  istorikui, buvusiam LGGRTC Genocido aukų muziejaus darbuotojui Dariui Indrišioniui, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto docentui Gintautui Vėliui ir LGGRTC Memorialinio departamento Atminimo programų skyriaus vyriausiajam istorikui Daliui Žygeliui už iniciatyvą ieškant ir randant A. Ramanausko-Vanago palaikus;

 

Buvusiam politiniam kaliniui Vytautui Kaziulioniui už surastas partizanų žūties vietas, perlaidojimą ir iniciatyvą įamžinant jų atminimą, už išleistą knygą „Dainavos apygardos partizanų atminties paminklai“, už moksleivių konkurso organizavimą, už daugybę straipsnių vietos, respublikinėje ir užsienio spaudoje;

 

Filosofui, publicistui Kęstučiui Kazimierui Girniui už knygą „Partizanų kovos Lietuvoje“ bei kitus mokslinius darbus, nustačiusius aukštą standartą pokario rezistencijos tyrimams, skatinančius visuomenės pilietiškumą, istorinę atmintį, skiepijančius meilę ir ištikimybę Lietuvai; už svarų indėlį užtikrinant objektyvios, pasvertos ir pagrįstos informacijos apie politinius įvykius sklaidą tiek sovietmečiu, tiek ir nepriklausomoje Lietuvoje, reikšmingą tyrimą.

 

Partizanui Juozui Jakavoniui-Tigrui už jaunų žmonių pilietiškumo ir patriotizmo skatinimą ir rėmimą, už knygą „Šalia mirties“, skatinančią tautinę savimonę, meilės ir ištikimybės Lietuvai skiepijimą;

 

Istorikei Daliai Kuodytei už sėkmingą vadovavimą Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centrui, ugdančiam pilietiškumą ir patriotizmą Lietuvoje, už įkurtas Genocido aukų (dabar Okupacijų ir laisvės kovų) muziejaus ekspozicijas, įamžinančias laisvės kovų atminimą Lietuvoje, už svarius darbus apie pokario partizanines kovas, visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią patriotizmą, tautiškumą ir dvasines vertybes.

Komentarų nėra