Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
1
Taip, prisimenu laikus,
10:18, 2023-01-22

kai kunigai aukodavo šv. Mišias, o ant altoriaus stovėdavo šildytuvas, nes būdavo šalta rankoms. Pirmojo Alytaus bažnyčia mūrinė, bet jos niekas anais laikais nešildė.