Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
1
karmos
8:45, 2023-01-16

Vertinant pagal tarybos nario kompetenciją pagal sav. Įst. 16 str.- galima pagirt tarybos narį V.Vencių, kad dryso viešint straipsnį apie savivaldybės paskolas ir biudžeto įpatumus, apie ką kiti vengia iki šiol prabilt. Vienok susilaukė kritikos, kad straipsnį užsidarė nuo komentarų. Pats nudegė už tai, kad sav. Etikos komisijoj tiriant pagal spr. Nr.KPPn-16, neatsakingai išsireiškė, kad. Policijoj niekas nežino kas rašinėjo nutrauktam teisėsaugos tyrime Nr.03-2-00215-17 nustatytus žeidinėjančius komentarus po schemom, padedančiom išvengt konkrečios atsakomybės. Po ko pabūgus komisija nutraukė tyrimą, palikus landą grupėj po kitų asmens duomenimis be atsakomybės slopint įžeidinėjant ir šmeižinėjant neįtinkančius. Dabar jau pats patyręs žino kas ir kaip rašinėja, kad net straipsnį užsidarė nuo šios serijos komentarų.