Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
1
Mokytoja
9:51, 2023-01-11

Neįsivaizduoju rajono be mūsų mylimo mero Algirdas, šitiek metų, šitiek darbų atlikta, visur išgražinta, sutvarkyta, išdažyta, pastatyta, bet daug ir išgriauta, mūsų meras- tai mums kaip dievas, padakė, padarė, kito nereikia, nes prie kito bus palaida bala, čia visi jau sustatyti savo vėžėse ir savo giemę kožnas gieda, kaip liepta, o per balsavimų laikotarpį prasidės agitatorių ruja, vaikšios po kaimus savivaldybės darbuotojai ir skleis mūsų amžinojo mylimojo, šventojo mero nuveiktus darbus, kad tik jis visagalis šiame rajone, šiame straipsnyje ir irgi gera agitacija, sėkmės mylimam meruii būti vėl išrinktam ir dat būsi mūsų ir su mumis dar nors tris kadecjias, tikim ,mylim, laukiam!