Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
1
Niekas jo ne pristato kaip super star,
8:57, 2022-12-12

džiaugiasi, ad žmogus pasikeitė, kad nebedaro blogų darbų. Geriau pasimelskite už jį, o ne pranašauti, kas ir kaip bus. Dieve, duok jam jėgų nebedaryti blogu darbų ir išlikti tokiu, koks yra dabar.