Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
1
stebėtojas
11:32, 2022-11-30

Garbė didvyriams ir labai diekingas tiems partizanams , kurie Miroslavo kolobarantus stribus sunaikino , vienus nukovė , o kitus atvarė prie bažnyčios ir sušaudė . Tai 17 stribų bet jų vaikų ir žmonų nelietė . Taigi 17 kolobarantų palikonių liko daug ir dabar loja prieš Lietuvos valstybę . Tai buvo strobai : valkatos , vagys , veltėdžiai ir grobonys tremtinių turto .