Pranešk naujieną!
Tel. 8 616 51 718. El. paštas info@alytusplius.lt
116
14:09, 2023-01-15
parodę nepagarbą

Didžiausią nepagarbą net kolegom taryboje parodę Laura, su balsavimo kortelių išėmimo situacija net atskiriems tarybos nariams. Iš mandagumo nors atsiprašyt kolegų galėjo. Ir tarybos narys S.Leonavičius, kaip kolegų kviestas ateit į Etikos komisijos posėdy spr. Nr.KPPn-16 neatėjo net kolegoms paaiškint įtartinos situacijos. Nors kaip tarybos narys davęs priesaiką laikytis įstatymų, atsakingas ir atskaitingas žmonėms. Kaip ir tarybos nariams, turintis aiškint ir nepatogius klausimus.

115
14:03, 2023-01-15
galėjo

Galėjo Alytuj jau būt užvesta nors dalinė Kvartalinė namų renovacija kaip kitur, į pramonės parką pritrauktas strateginis investuotojas, dėl aerodromo per tarybą įveiklinta miesto labui, jei ne tarybos nario S.Leonavičiaus dar nuo anos kadencijos pradėtos slopint šios iniciatyvos per teisėsaugos nutrauktą ikiteisminį tyrimą Nr.03-2-00215-17 ir Alytaus teismo civ. bylą Nr.2-952-292/2017. Skirkit pelus nuo grūdų.

114
14:26, 2023-01-15
Kad

gal tau ir reiktų pradėt skirt tuos pelus nuo grūdų. Kiek pats atvedei investuotojų? O gal pats sukūriai verslą ir darbo vietas Pramonės parke? Ir jau vėl ištraukei pasenusę giesmelę apie kvartalinę renovaciją. Jau nekalbant apie senai praėjusias bylas, kurias pats ir užsidirbai per ilgą savo liežuvį . Eik paverksi dabar kampe.

113
14:36, 2023-01-15
buržujui

Nuryk tabletę ir pagerės. Pakartotai akis į akį leksiką, kur teisme pats nuo jos alpinėjai. Ar po savo kompais rašai, ar kaip teisėsaugos nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 nustaryta. Žeidinėjantys komentarai rašinėti po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus.- Iki šiandien nėra kam prisipažint. karžygių mieste.

112
14:46, 2023-01-15
O

kas tau ką turi prisipažint,a? Galiu drąsiai tau tą patį į akis pasakyt. Ir ką tu man? Galvoji tavęs kas nors bijo? Ir jau tikrai, nustok ryt tabletes, nes pirna proteliu nepasižymėjai, o dabar kaip matosi nuo tų tablečių visai pablogėjo. Aš galiu tau drąsiai pasajyt, kad tu esi bailys, nes bijai atsakyt į tau užduotus klausimus. O ir atsakyt neturi ką. Todėl čiaupkis kol ne vėlu, nes pagal komentarus po straipsniu vėl prašaisi bylos.

111
13:56, 2023-01-15
rimčiausi

Pagal tarybos išimtinę kompetenciją strateguot rimčiausiai atrodo T.Pačėsa, profesonaliai paskutiniam tarybos posėdį pateikęs rimtą analizę apie atliekų centro veiklos įpatumus. Ko prieš tai nesugebėjo net taryboj suburfos dvi darbo grupės anoje kadencijoje. V.Vencius drysęs išspausdint straipsnį apie savivaldybės paskolas ir kitus biudžeto ypatumus. Ko iki šiol taryboj nedryso niekas. Ir kandidatuojantis į merus D.Sinkevičius, drysęs ir profesonaliai viešint atskirų monopolinių įmonių įpatumus. Ir jei toliau darys, ką sako įves tvarką net ir dėl atliekų, jei išreikalaus kad sav. Etikos komisijos nutrauktas tyrimas spr. Nr.KPPn-16 bus atliktas iki galo viešinant cisuomenei, drys paviešint kiek aerodromui kainavo Alytaus civ. byloj Nr.2-952-292/2017 politiko S.Leonavičiaus vadovaujamai firmai tuo met turėtas orlaivis- šansai būt išrinktam meru. Kiti smulkaus kalibriuko erzelynui palaikyt, todėl niekas nesikeičia. Ir prie jų nesikeis.

110
12:23, 2023-01-15
Alytiškė

Laura ir Gediminas yra vieni iš aktyviausių tarybos narių. Jiems rūpi miesto reikalai ir verti būti išrinkti į kitą tarybą. Kas abejojate, pažiūrėkite tarybos posėdžių įrašus. Tiktai ne miegantys ir ne tylintys, kaip dainininkė, senolė, daktarytė ir kt.,kurie pamiega, paklapsi akim posėdžių metų ir nario atlygį gauna už nieką. Balsuosiu tik už tuos, kurie dirba, netyli ir kovoja už miesto interesus.

109
11:31, 2023-01-15
nu

tarybos nariai is verslo tikrai galetu,dirbt be atlygio

108
13:10, 2023-01-15
Nesutinku

Tarybos nariai turi gauti atlygi. Bet atlygis turi būti proporcingas jų ATLIKTIEMS darbams. Vieni dirba ir gauna, kiti nedirba ir gauna. Tai ir nerinkim daugiau tų veltėdžių kurie tik smakso taryboje. Palyginkit verslininkus ir jų darbus bei atlygį, ir viską suprasit. Pvz Leonavičius, Daukšys, Daugėla, Klėgeris, Micevičius. Du paskutiniai tik kėdės trintukai

107
11:11, 2023-01-15
Jo

RADZEVIČIŪTE, DAUKŠĮ AR NE GĖDA NAUDOTIS MIESTO BIUDŽETO PINIGAIS, DAUKŠYS VERSLININKAS MILIJONINIS, GĖDA.

106
11:18, 2023-01-15
Ramiau troli

Kas žiūri tarybos posėdžius, tai mato kad Radzevičiūtė ir Daukšys dirba, pateikė daug projektų, tvarkos aprašų. O kėdes tik trina Kirkliauskienė, verslininkas Klėgeris, Ulčickaitė ir jie ima saujom atlyginimus už nieką !

105
8:23, 2023-01-15
o

koncervatoriai didziausi islaikytiniai,ar taip jucai

104
6:02, 2023-01-15
interesai

Sakykit, kodėl tarybos narys T.Pačėsa paskutinio tarybos posėdžio metu sugebėjo paviešint profesonalią apžvalgą apie atliekų tvarkymo centro ekonominius įpatumus ir taryba su meru nežino kaip reaguot, o? Kaip anoje kadencijoje taryboj buvo sukurtos net 2 darbo grupės dėl atliekų ir rezultato nėra? Vienai vadovavo tarybos narys S.Leonavičius. Kuris būdamas politiku po privačiu ieškiniu net teismo salėje alytiškiui drysus užduot klausimą politikui, kur jo siūymai tarybai svarstyt dėl atliekų kur gyrės kaip politikas dėl žmonių už atliekas kovoja, vėrės slopindamas alytiškį niekinančiom triadom, kad nedryst šia tema kalbėt. Tai yra- kas ubagui davė teisę klaust ir aiškint, klykdamas teisėjai nurodinėjo dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsimokėtų. - Kodėl šis tarybos narys į viešumą deklaruoja vienaip, realybėj elgiasi kitaip. Koks interesas negarbingais metodais slopint alytiškį, keliantį politikui nepatogius klausimus?

103
11:21, 2023-01-15
Kada

Kada šitas teistas šmeižikas užtils su savo kliedesiais ? Tur būt kai žmonės neapsikentę jo šmeižimo vėl paduos į teismą. Laukiam jo trečio teismo, kiek gi galima leisti tyčiotis šitam čiūdui

102
13:45, 2023-01-15
pasekmės

Teisėsaugos nutraukto ikiteisminio tyrimo Nr.03-2-00215-17 pasekmės. Iki šiandien nėra kam prisipažint, kas nustaryta tyrime po komentarais įžeidinėtas alytiškis atseit po moters darbo ir namų kompais, atsisakė duot parodymus. Nors politikas S.Leonavičius Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 po privačiu kaltinimu tiesiog teismo salėj iki alpimų tyčiojos iš eilinio alytiškio triadom- kas ubagui davė teisę aiškint klaust, klykė teisėjai kad dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsimokėtų.- Tad lepūnkites šio nužmogėjimus dangstantys nuo ubago minimalios pensijos likuių centais per ieškinį. Būkit ..su šiuo. Džiaugtūs, kad iš tyčiojimus teismo salėj per marmuzę negavo, tai po tabletės ir toliau šaipos.

101
1:48, 2023-01-15
Gerai

Gerai, kad Sinkevicius, Radzevičiūtė, Vencius paviešina Alytaus m. Valdžios,, gerus darbus ", už ką sumoka mokesčių mokėtojų pinigais. Gal pagaliau atsipeikės alytiškiai, už ką balsuoti.

100
1:09, 2023-01-15
gal galėtų?

Gal galėtų kandidatuojantis į merus D.Sinkevičius, kaip gerai žinantis aerodromo reikalus, paviešinti. Kiek aerodromui mokėta, ar kitaip, už tuo met laikytą orlaivį, kuris tuo met priklausė tarybos nario S.Leonavičiaus vadovautai firmai? Kur dėl to pats pridėjęs pažymą Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017. Nes labai liguistai piktas, kai net alytiškio oficialų užklausimą dėl to kaip politikui prilygina kaip jo asmens įžeidimui. Nors kaip politikas turi aiškint ir nepatogius klausimus. O čia ponui politikui neįtiko kaip politikui klausimas ir prisilyginęs privačiam kaip jo asmens įžeidimas? Pirmas roks Alytuj politikoj atseit teisuolis.

99
21:45, 2023-01-14
Oro balionas

Čia vienas rašantis čiudakas konkrečiai atidirbirbinėja užsakovams. Savo penkių metų kliedesiais nori nukreipti dėmesį nuo straipsnio esmės. O esmė ta, kad kaip ant delno dabar matyt ir politikų moralė, ir godumas, ir kad žada darbus o pasirodo tik pinigėliai juos domina. Pasižiūrėkit savivaldybės svetainėje jų pačių rašytas ataskaitas. Pvz vienas konservatorius, gydytojas po savo darbo dienos dar sugebėjo 5 VALANDAS SUSITIKINĖTI SU RINKĖJAIS !

98
0:59, 2023-01-15
čiudakas

Tik vienas iš politikų tarybos narys S.Leonavičius sau leidžia būdamas politiku per privatų teisminį ieškinįį pinigautis iš neįtinkančio ubago. Kaip Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 riesiog teismo salėje jam giriantis dėl atliekų kovojančiam, tik užklausė alytiškis kur kaip tarybos nario teiktas tarybai siūlymas dėl atliekų, vėrės- kas ubagui davė teisę klaust aiškint, klykiant nurodinėt teisėjai dėt dideles baudas kad ubago šeima neišsimokėtų - iki pačio politiko alpio. Ir teisėja D.Kvedaravičienė netaikydama politikui keliamų reikalavimų išsityčioję iš ubago tūkstantinius ubagui ieškinius priteisė. Štai toks psiaudo teisingumas. Kaip ir nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ta pati leksika, tik po moters darbo ir namų kūmpais atsisakė duot parodymus, ir teisėsauga nekonkretina. Ir nėra kam prisipažint, kas rašinėjo alytiškį nustatyta žeidinėjančius komentarus.

97
21:28, 2023-01-14
Oooo

Zmonem reikia sunkiai kupra lenkt tiek negauna. Kas čia per laikai Lietuvoj ateja..

Puslapiai

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai