Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 17 441

101
13:48, 2020-05-25
Nuomonė

Objektyviai žiūrint, visi kas ne su mero palaikymo komanda (kuklia šiuo metu) net ir norėdami negali pritarti jų siūlymams (švietimas, aerodromas ir kt). Nes jei pritars - pliusai Merui ir jo komandai, o ne tiems kurie tik mutina vandenį. O jei pritarsi dažnai, tai žiūrėk sekančiuose rinkimuose liksi prie suskilusios geldos. Užtat ir amsi, kriuksi, mūkia ir visokius kitokius garsus leidžia (per visus galus), kad tik parodyt jog esą PRIEŠ. Prieš viską. Tiesiog.

100
12:59, 2020-05-25
nors

Šis nors šou skelia viena koja kolegijoj, bet dalis tarybos narių dar artistai didesni. Kaip balsuoja už mero metinę ataskaitą su lez aerodrome versija ir to neslepia prieš, tvirtina. Po to prieš lez aerodrome šokinėja. Kaip anoj kadencijoj taryboj pritarę aerodromui planui jo nevysto. Neprašo ir visuomenės pagalbos palaikyt. Kaip dabar kas kur peticija. Dar atskirus visuomenės, kur palaikyt galėjo, slopino per institucijas iki dabar čiūdais. Žino dauguma ir vis tiek čiūdinas. Ką apgaudinėja, jei ne save? Kada šie cirkai baigsis? Kaip dirbt savivaldybės administracijai? Jei vykdydami esmėj taryboj daugumos palaikytą tik su institucijom turtą gali perimt? Nes žmoniškai negalioja.

99
12:02, 2020-05-25
oficiali atsakomybė

Už Alytaus miesto nuvaldymą per paskutius metus pačių rinktiems seimo nariui nuo Alytaus miesto atstovaujančiam valstiečius, socdemų merui ir oficialiai valdančiai msžumai socdemams su konservatoriams ir liberalei. Kiti prisidėję prie fiaskinių sprendimų tvirtinimo taryboj, kur tik pasekmės, nuo oficialios atsakomybė taryboj išsilakstę. Ereliai iš užkuliusių replikuot.

98
11:40, 2020-05-25
Broniui

Viena tarybos nario vieta - 600 balsų. Ir jie vykdo savo rinkėjo valią - išlaikyt per savivaldą ypač švietimo sistemą saviems perteklines darbo vietas. Už tremtinių priedus prie pensijų paminklus stato. Religinėms bendruomenėms lėšų skiria. O kitiems, miesto interesams, nykt. Taip pavyzdžiui konservatoriams miesto taryboje pakanka 2400 balsų ir per gimines jie surenka. Ir dzin ne tik jiems. Šios tarybos veiklos vektorius - rūpintis savim ir trūkstamus nuo kitų per pertvarkas nusiimt, jie vykdo. Ir taip paskutinius 30 metų.

97
10:43, 2020-05-25
Bronius

Va čia ir yra pagrindinė lansburginių sugalvota niekšybė: Išrinktas žmonių deputatas ar partija rinkimuose skelbia vieną, o kai patenka paprasčiausiai kaip kekšė parsiduoda daugiau mokančiam! Viešai ir akivaizdžiai pažeidžiama Konstitucija, kur išrinktasis įpareigotas vykdytine savo ,o TIK RINKĖJŲ valią!

96
9:12, 2020-05-25
žino

Nerijus ir supranta tarybos silpną vietą. Nėra asmenybių ir iniciatyvų bei vengia viešos atsakomybės. Todėl per metus nėra rimčiau net bandančių oponuot. Už mero ataskaitą ėvirtina 15 ir neria į krūmus, vietoj konkrečios viešos atsakomybės prisiimimo. Todėl po juo naudinga dangstytis. Kaip ir miestas tai matydami, kaip bejėgiai.

95
8:54, 2020-05-25
nesiklaidinkit

Problema, kad kaip politikai davę priesaikas laikytis įstatymų, reiškia dirbt viso apie 50 tūkstančių alytiškių bendros gerovės lygiui, dzin ne jiems vieniems. Bet dėl savęs ir palankių elektoratų rinkimams idealiai dirba. Po švietimo reformos imitaciją atsirado darželių stygius. Mokyklos su saviems darbo vietomis kitų nykinimo dėka išsaugota. Ten tik valstiečių nuskriausti. Biudžetas praskolinėjamas, kad išsilaikyt. Žemės sklypų likučiai nuo kur galima paimt atakuojami. Nepasisekus iškart, net po kelis kartus kartojama. Tad veikia kaip gerai organizuoti. Į valdymą gabesniems neprieit per visas sritis. Viena tarybos nario vieta - 600 rinkėjų už. Tad dėl savęs išsaugo.

94
8:11, 2020-05-25
Nebūtinai

garsiai rėkiantys ir besidangstantys vaikų gerove yra teisūs, per juos nepavyko švietimo pertvarka praėjusiai tarybai, sunkiai einasi ir dabar.Gaila, kad trūksta realistinio požiūrio, ir populizmas taryboje vis populiaresnis. O Lez aerodrome ne vieta.

93
7:55, 2020-05-25
esmė

Eilinį kartą peršvietimo prizmę priklauso valdymo kokybė viso miesto naudai. Jei gal neišlaiko per švietimą darbo vietų valstiečiams, kur ir pedagogų likučiai jų elektoratas, nėra valdančios daugumos. Turgaus dėsniai ir čia idealiai veikia. Tu man - ąš tau. Bendri miesto interesai bendrai dzin. Rimtos politikos Alytuj nebuvo ir vargu?

92
6:41, 2020-05-25
atmintis

Per rinkimus apie 10 kandidatavo į mero postą. Per metus nei vienas alternatyviau miesto naudai paoponuot šiam net nebando. Apart dėl interesai dėl likučių nepasidalijimo. Rodo Alytuj neorentuoti į sėkmingą miesto vystymą. Šiuo daugiau naudojas interesų grupės ir jis tą supranta. Naudojas, kuo ilgiau gaut neblogą mero atlyginimą. Nes jis ir gudrus.

91
6:28, 2020-05-25
buvo

Buvo įmanoma ir iš šio posto nesunkiai pasiekt per paskutinius metus kaip kitų miestų pavyzdžiu. Iš pat pradžių spurtas per es paramos projektus, ko dėka žymiai mažina paskolas ir gyventojų net daugėja. Reiškia gerėja ir dirba žmonėms. Šie su šiuo tik sau ir interesų grupėm praskolinėjant biudžetą ir dėl žemės sklypų bei biudžeto likučių erzeliuojantys. Ir visa esmė. Praleistas ir praleidžiamas brangus laikas, per kurį ir gerų darbų galima buvo padaryt. Iki rimto mero nešviečia. Niekad net tokių požymių nebuvo. Tik parodo tikrą miesto ir valstybės lygį. Jei tokie cirkai įmanomi.

90
18:49, 2020-05-24
kodėl?

Kodėl per ilgai tylu ir meras neaiškina alytiškiams kokia situacija dėl biojėgainės reikalų? Kur po šilumos ūkio periimimo iš Litesko į savivaldybės šilumos tinklai ūkį, regis teisme nustatinėjama kaina. Kiek savivaldybė turės kompensuot už perimtą biojėgainę. Kaip ir nepatvirtinus taryboj direktorių metinių ataskaitų, kokia tolimesnė savivaldybės elgsena jų atveju? Ypač sav. administracijos direktoriaus, kuris pavaldus tarybai ir atskaitingas merui ir tarybai. Nes jei taryba netvirtino ataskaitų tas pats, kas nepasitikėjimus pareiškė tais. Kurių paskyrimus į postus savo laiku ir tvirtino. Nes tolimesnis jų darbas nepasitikėjimų atmosferoj, čia toli nuo pilnaverčio darbo. Kaip ir kolektyvam kaip reaguot į tokių vadovų sprendimus, kur taryboj pasitikėjimų neturi.

89
15:58, 2020-05-24
klausimas merui

Pagal įstatymus meras už savo ir savivaldybės veiklą atskaitingas tarybai ir bendruomenei. Turi aiškint alytiškiams neaiškius klausimus. Tad klausimus ar prisiima atsakomybę už? Kad nuo 2016 m. žinant padangų perdirbimo įmonės problemas 9 gaisrai ir įmonė neįtraukta į tikrinamų sarašą, kur savivaldybė turėjo reaguot per specpriemonių planus ir gal gaisro būt išvengta? Prieš kelis metus skandalas dėl galimai užkastų atliekų kitoj firmoj ir aiškių oficialių atsakymų iš institucijų, pasirašant oficialiai su atsakomtbe, nesimato? Iš anksto dėkui už paaiškinimus visiems alytiškiams. Jei pozicija po nežiniuku , mero kompetencijoj privalu gebėt, nereikėjo į mero postą pretenduot. Nes nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia.

88
14:05, 2020-05-24
Jūra

Ar gi gali merą suprasti žmonės, kurie bijo naujovių, nuolat ieško priešų, niekuo nepasitiki. Žinoma, kad nesupras, nes meras to jau nebijo.

87
17:21, 2020-05-24
to

O kas gali suprast buratiną, medinuką? Galvoj tik skiedros

86
14:10, 2020-05-24
naujovės

Mero ir valdančių mažumos naujovės nuo kadencijos pradžios seminarai, komandiruotės, atostogos, atlyginimų ir išmokų didinimasis sau iš praskolinėjamo biudžeto ir kaip pritrūksta lėšų. Po pertvarkom nuo kitų atiminėt. Turintiems sažinės tai nesuprantama. Nesuvokiama, kaip taip galima elgtis?

85
14:05, 2020-05-24
vertinimai

Mero ir tarybos veikla po metų vertinama paprastai. Kaip davę priesaikas laikytis įstatymų jų laikos. Konst. 46 str. - valstybės ūkinė veikla reguliuojama taip, kad ji tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui. Žiūrim, per metus sumažėjo 1500 gyventojų reiškia. Sunkėja salygos išgyvent ir mažėja gįventojų. Blogai, nesugeba. Tai užleidžia vietas tiems, kas sugebės gerint žmonėms. Kaip ir kituose miestuose pasiekia mažina paskolas ir gyventojų daugėja. Dabar problema Alytuj net į valdymą pravest gabių ir sugebančių kurt ir vienyt. O uzurpavę postus tik tarpusavį erzinas ir jokio progreso.

84
11:32, 2020-05-24
paviešinkit

Šios kadencijos tarybos narių išmokų dydžius per metus. Kaip ir mero ir kitų vsdovų atlyginimus su priedais. Pakyginkit veiklos efektyvumą miesto naudai už tokias didelės lėšas. Supras kiek alytiškiai jiems moka už tokį fiasko valdyme. Kiek kainuoja erzinimasis dėl mažėjančių likučių.

83
21:14, 2020-05-24
Kam viesint jeigu viesa

eini i savivsldybes puslapi https://alytus.lt/lt/taryba/ataskaitos ir ziuri kas kiek kainavo

82
11:08, 2020-05-24
niekur

Niekur šiais laikais per savivaldą nelaiko svarbiausiuose mero ir direktoriaus postuose rimčiau nesugebančių dirbt. Nors vienam skiria kompetentingą. Alytaus miestas išimtis. Ejsperimentuoja ant savo kailių ir atitinkami rezultatai. Bėdos jiems ir aplink. Net kur juos atvedė, ir tie nedžiūgauja. Ir dar nežino, kaip viskas baigsis.

Puslapiai

Plain text

  • HTML žymės neleidžiamos.
  • Web puslapių adresai ir el. pašto adresai automatiškai tampa nuorodomis.
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai