Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt
194
9:15, 2019-09-08
Alplius

Paxo gėda

193
13:05, 2019-09-05
tikras paminklas

Istorinė galimybė pasižymėt Kataniui. Jei tarybą apvalo nuo kaip su šlipsais besiriejančius dėl miesto likučių grupuočių metodais besielgiančių veikėjų. Kaip savo laiku nuo gatvės lygio apvalė. Už tai alytiškiai ir tikrą paminklą pastatytų.

192
8:35, 2019-09-05
keičiasi

Situacija dėl paminklų keičiasi. Per paskutines dienas stiprėja iniciatyvos per tarybos lygį kaip kelių tarp savęs nepasidalijančių miesto resursų likučių interesų grupių iniciatyvos. Kurie pirmesni pastatys vieni kitiems paminklus dėl miesto alinimo.

191
14:07, 2019-09-04
kompromisas

statykit paminklą prie buvusios žaislų parduotuvės, nes dabartinė siena tik pisuarų trūksta...O voverę skvere prie fontano, visiems bus gerai

190
9:55, 2019-09-05
ar rinkėjai susipras?

Taryboj dėl biudžeto likučių nepasidalijančiod grupės susiprato. Kad reikia vieni kitiems paminklus pastatyt dėl miesto nykinimo. O ar juos rinkę rinkėjai, jei būt nerinkę būt nesamonių nebuvę, susiipras? Sau paminklus pasistatyt. Kur atsakingi už savo rinkų išsidirbinėjimus. Kad rinkėjų vaikai ir anūkai bėga iš Alytaus. Nes nenori nusibaiginėti kvapuose kur niekas nieko nežino.

189
10:16, 2019-09-05
susiprato

Konservatorių rinkėjai susiprato partizanams paminklą pasistatyt. Socdemų - voveriukės skulptūrą. Kitų valdžioje rinkėjai kol kas kaip be žaddo. Nesusiorentuoja, kas čia vyksta. Gal susiorentuos ir lėks stvert biudžeto likučių. Tad nesnausk rinkėjau.

188
7:50, 2019-09-04
klausimas socdemams

Kadangi šiandien regis valdančių socdemų frakcijos pasitarimas, tai kaip retorinį klausimą mandriems galima užduot. Nes turėdami įtakingiausius postus kaip mero ir sav. administr. dir., reiškia jiems pagrinde atsakomybė. Jau tragiški buvo anoje kadencijose per vicemerų interpeliacijų fiasko, kur pagal kitų derinukus apsijuokinėjo, kaip ir dėl atliekų tvarkymo tvarkos koregavimo, šiandien vėl net tarpusavį sutarimo pas juos nesimato. Klausimas, ko pet atšlifuotas schemas vis skverbias į valdžią ir tas pats fiasko miestui. Tik susipriešinimo didėjimas ir savo laiku rimtų miesto problemų nesprendimas. Kurias Alytuj esantis potencialas leidžia sėkminvai spręst. Bet per jų suregztas schemas net taryba į reikiamą lygį nepakyla. Vis įvelti palyginus per menkniekius ir kitaip nesimato. Trumpiau veikia ne kaip rimta ir solidi politinė partija. Esmėj jokios atsakomybės ir reiklumo sau kaip politikai netaiko.

187
8:56, 2019-09-04
...

Norėjai kažką pasakyti, bet pats nesupratai ką.

186
9:18, 2019-09-04
paklauskit

Kaip atliekų tvarkymo klausimus anoj kadencijo per 2 darbo grupes sprendė? Sporto mokyklos pastato fiasko tas pats kas anose kadencijose dėl Dailės mokyklos pastato kilo skandalas su fiaskine pabaiga. Rodo tos pačios primityvios schemos su tais pačiais veikėjais..kur vis užkuliusiuose stengias likt. Ir į priekį atsakomybei kitus išstatantys. Anoj kadencijoj visi atmena vicemerų interpeliacijų fiasko. Tada nepadarė išvadų Alytuj, dabar tęsia su kasdieną gilindami. Rimtos savivaldos nėra, apart kelių vienadieniai interesai

185
12:35, 2019-09-04
p. Kvietkausui

Gerbiamasis etatini komentatoriau. Negi nenusibodo štampuoti tuos pačius komenatrus? Parašyk ką nors naujo, nematyto, negirdėto.

184
13:27, 2019-09-04
pridės

Katanis žino ką pridėt negirdėto ir nežinomo. Ateis laikas ir sužinosit. O dabar pasilepinkit su savo rinktais. Kitam straipsnį rašo kvapas ant Alytaus eina ir niekas nežino. - Tad anoj kadencijoj imituodami opoziciją socdemai per jų mylimą televiziją dar parėkalodavo dėl kvapų. Dabar nežiniukais tapę. Anoj šaipės, kad dzūkijos vandenys vadovu iš apsauginių... Dabar sav. administr. dir. pastatė. Todėl valdžioje nėra kam žinot. Nes saugo biudžeto likučius, kad kitiems neatitektų. Regis į apačias savivaldybės sistemai nuleista taupyt, kad šiems viršuje užtektų išsidalint. Ką ruošias tęst per būsimus tarybos posėdžius. Tad didžiuokites vieni kitais.

183
12:52, 2019-09-04
rimtoj

Rimtoj savivaldoj reikia dirbt pagal įstatymus žmonių labui. O ne kaip atsiprašant išalkusios gaujukės principais stvert abile kaip sau. Tegu žmonės mato ir lygina. Kad suvokt ką išsirinko ir kodėl taip vyksta.

182
17:02, 2019-09-03
nepergyvenkit

Regis sakė teiks kitam tarybos posėdžiui klausimus. Kur dabar nepraėjo. Taip visą kadenciją dirbs. Kol pasiseks. Kol išsidalins kam ko reikia.

181
15:37, 2019-09-03
pavyzdys

Kokį pavyzdį alytiškiams rodo į aukščiausią valdymo organą tarybą rinkti 27 tarybos nariai. Kur turi būt tvirtinamos stretegijos. Kad vienytų ir stiprintų alytiškius. - O jie tik dėl savęs išmokų didinimas. Ir likučiai aerodromo 100 ha, sporto mokyklos pastatas per peticijas vieni prieš kitus. Ar dėl pseudo projektų finansavimo. Ir tai negali tarp savęs garbingai išdiskutuot kur įmanoma, kur ne. Būtinai dėl to priešinsis tarpusavį ir visuomenę įtraukinės. Reiškia taip visi ir į apačias kiršinkites... Dar bando vaizduot visokias koalicijas, kurių realiai ir nėra. Apart turgus kas ką. Vieninteliai per Lietuvą taip susipriešinę, kad net kelios peticijos per pusmetį. Dar ir Alytaus valdyme tokių iki jų nebuvo. O nori parklupdyt miesto interesus, reikia prieš sukiršint. Kad patys viduj vieni kitus.

180
12:35, 2019-09-03
klausimas

Esminis klausimas Alytuj - iki kiek tęsis susipriešinimo didėjimas dėl biudžeto mažėjančių likučių nepasidalijimo. Kaip vietoj rimto ir sutelktinio darbo miesto naudai velia į susipriešinimą.Verslas susitikę su valdia aną savaitę tokių klausimų nekelia. Bendruomenė kol kas didžioji dalis pasyvumu palaiko. Patys valdžioje mero poste jei praeitam tarybos posėdį atsiprašo už paruoštų svarstyt klausimų prastą kokybę gražu. Kita vertus pripažinsta, kad per 2 mėnesius jei neparuošia palyginus paprastų kklausimų, apie rimtus be šansų. Tad ko iš tikro siekia per savivaldą alytiškiai. Nesprendža patys, kažkas išspręs. Bet visa laiką dar blogiau, nei patys bandytų žmoniškai spręst. Nes čia voveriukė bus ar ne bus, esmės nekeičia.

179
12:49, 2019-09-03
Albinui

Esminis klausimas - kada baigsi triesti komentaruose ?

178
13:02, 2019-09-03
laukiat

Laukiat, kol peticiją suruoš, kad gryžtų buvęs meras ir šiuos..? Kol jie patys vieni kitų. Gi atslenka dar didesni įvykiai. Kaip tas žinantis rašė, čia tik..

177
11:41, 2019-09-03
įdomu?

Kokių sumų iš biudžeto per metus prašo krepšio klubui ir žiniasklaidos priemonėms finansuot ir jei skiria? - Visas vaizdelis kas po savivalda vyksta. Kaip ir apie bendrą savivaldybės finansinę padėtį įtartinai per ilgai tylu.

176
11:19, 2019-09-03
gerai

Kad ant pilietininkų užsišoko. Tas atskaičiuos ir pradžia yra. Dar žino per kur pridėt. Nes rimčiau vertinant anos kadencijos pradžia buvo rimtesnė. Pas šiuos įsibėgėjanti kloniada nuo pirmų kadencijos dienų. Ir didėja. Dabar kokius derinius ruošia, paskaitykit sav. vadovų internetines dienotvarkes. Ir tas pats klausimas, ar pradės dirbt pagal kompetencijas, atsakymas. Nelemta. O štai suirutės didėjimas - nesustabdomas.

175
16:51, 2019-09-03
re

Kiek aš atsimenu, tai tau visada suirutė, nes pats esi amžinas bedarbis.

Puslapiai