Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt
36
11:25, 2019-07-26
is rajono

Alytaus rajone taip pat reikia atlikti įstaigų vadovų konkursų auditą, kažkaip visai netikėtai tupdoma tik "kregždės" su mero palaiminimu...

35
17:09, 2019-07-21
normaliai

Normaliai dirbant pirma aštresnes situacijas turi patebėt mero poste. Ir bandyt spręst. Kur sugeba savo jėgom, kur ne teikt tarybos atitinkamoms komisijoms ar komitetams. Ir kur įmanoma ir keist prieš abejotinus sprendimus. Siūlant tokius, kad po jų abejonių nelikt. O jei kiti pirmiau nugriebia, čia mero darbo brokas. Besugeba ar nenori - visi atvejai blogi. Ir vienpusiškų situacijų kur sukelia konfliktus primetimas, tai ciniškas nesiskaitymas. Čia Alytaus per savivaldą primityvumas. Jei valdžioje, tai kiti kaip niekas ir su jais galima nesiskaityt.

34
16:06, 2019-07-20
KOMENTARUI- SPRENDIMAI

Pritariu siai nuomonei. As , asmeniskai, manau, kad viskas turi buti daroma proto ribose.

33
18:40, 2019-07-19
signalas

Jei nespėjus patvirtint ir savivaldybės Etikos komisijoj apie 7 skundai... Reiškia taryboj vieni ant kitų..? Čia signalas rimtas, kad valdyme ne taip...?

32
11:28, 2019-07-19
sprendimai

Kas ne dirba, tas klaidų nedaro. Kur klaidos proga pasimokyt, kaip daryt nereikia. Ir tik stiprūs sugeba pripažint klydę ir taisyt. Pagal įstatymus kaip priima neišdirbtus sprendimus, taip taisyt gali patys priėmę sprendimus. Taip ir aukštesnės institucijos kaip meras su taryba. Ar nereaguodami gilina konfliktines situacijas ir leisdami save šniukštinėt. Tad galimi variantai atšaukia patys visuomenės nepasitenkinimus sukėlusius sprendimus ir skelbia naujus konkursus. Prisilaikant normų, kur anksčiau nesigavo.Tai pav, dėl straipsnį minimų vadovų postams užimti, dėl praskambėjusių daugiaukščių namų administravimo paslaugų....Tai nuims įtampas ir įrodys valdžioje esančių atsakingumą, lankstumą, stiprumą..

31
13:40, 2019-07-19
Giedrius

Žiūrėsime, kaip klaidos taisomos ir kada ...

30
16:19, 2019-07-18
epizodas

Apie Alytaus miesto mero ir tarybos lygįus gerai nusako epizodas dėl šalto vandens kainų padidinimo per kainų komisiją. Nors taryboj prieš balsavo ir iki šiol visuomenei nesimato paaiškinimo. Kokiu pagrindu taryba prieš balsavo. Nes per Lietuvą visos savivaldybės sutramdo joms priklausančių įmonių apetitus. Nes visur vandenų tiekimo įmonės priklauso savivaldybėms. Ir be merų ir tarybos pritarimų nedrįstų kreiptis į kainų komisijas teikdamos kainoms kelti duomenis. Kurie prieš tarybose nepatvirtinti. O Alytuj tai vyksta visų akyse ir beveik per mėnesį po to nesimato. Kad meras ar kuris iš 27 tarybos narių drįstų apie tai visuomenei paaiškinti. Kodėl kiti susitvarko, o Alytuj ereliai ne? Už tai prie progos vieni kitiems be ceremonijų kimba...

29
13:24, 2019-07-18
siūlymas

Gali redakcija mini apklausą organizuot dėl pasitikėjimo meru? Nes pagal įstatymus būtent mero poste esantis už savo ir savivaldybės veiklą atskatingas tarybai ir bendruomenei. Ir po to gali atsirast nemažai laisvų ir gerai apmokamų darbo vietų valdžioje. Kur daug efektyviau dirbs alytiškių labui. Nei šie pabašu ir ne persistengiantys? Manantys, kad ir toliau po pasakėlėm irsis.

28
11:41, 2019-07-18
esmė

Kas šiek tiek suvokia užkulliusius, esmėj čia socdemai lupasi dėl likučių. Kaip visada negeba ir kitų neįkerta. Tai tarpusavį ir beveik atvirai. O kiti pridedami jiems padeda. Ir užkuliusį šypsos. Atseit elitas, kurį rinkos patys alytiškiai, valdo. Kur kaip sugeba patys ir kovoja už savo išlikimus Alytuj.

27
11:25, 2019-07-18
situacija

Įdomi situacija Alytaus miesto valdyme. Pirmą kart atsakingiausius postus miesto valdyme stvėrė atseit po jaunais. Bet atstovai iš solidžiausių socdemų ir konservatorių partijų Alytuj. Kur regis ne kartą būdami miesto valdžioje galėjo sutelkti patirtį ir kompetenciją miesto valdyme. Ir dabar rodyt ką geriausio turi. O kas vyksta, kur apart savim skuba rūpintis, o kur rimčiau fiasko ir didėja, čia kaip pražūtis jiems ir miestui. Sugebėt 100 dienų nepraėjus užsidirbt peticiją dėl aerodromo, dabar bręsta dėl nepasitikėjimo meru - ne jau ta sritis, kur kaip šauniausius iki šiol valdžioje vaizduot?

26
12:43, 2019-07-18
To situacija

Eik tu su savo perdicija. Keli mohikanai sugalvojo kad bus jų pieva pririnko ziopliu parašų ir sukurpe peticija. Nejuokink miesto su tokiais pareiškimais

25
13:14, 2019-07-18
prajuokinot

Po to, kaip rajonas dėl 377 ha pramonės parko studiją pateikė dėl lez fantazijų lygis. Apsijuokta, dar peticiją sugebėta užsidirbt 100 dienų nepraėjus. Ir jei dar ne spės atsistatydint, 100 dienų proga gali gaut kaip dovanų peticiją dėl nepasitikėjimo meru. Ir po to visi juoksis, tai ką valdžioje atstovauja, jei jais nepasitiki alytiškiai. Ir jau kaip šauniausi Alytaus valdžioj iš iki šiol buvusių.

24
11:08, 2019-07-18
Cesiuliui

Siūlome garbingai kuo greičiau atsistatydinti pačiam. Bus mažiau sugriauta Alytuj ir bus mažiau nžalos miestui

23
10:39, 2019-07-18
jei

Jei esant savivaldybės administracijos direktoriaus poste nesuvokt, jei savivaldybės gydytoja ne kuruoja su medicinos reikalais susijusio sav.priklausančio reabilitacijos centro, tai kam iš vis gydytojo etatas savivaldyei reikalingas? Tai kam su tokiu lygiu eit į rinkimus ir atsakingus postus imt? Kur nėra pas ką klaust, kodėl iki šiol nesimato lagal kometecijas direktoriaus teiktų merui ir tarybai tvirtint siūlymų dėl leistino darbuotojų savivaldybej skaičiaus, jų veiklos optimizavimo ir efektyvinimo priemonių? Kaip ir klausimas merui ir tarybai? Kada rimtės per savivaldą? Juk tai Alytaus miestas, pagal dydį dar kol kas didesni nors uū gretimus jaimus. O štai per savivaldos lygio kultūrą ir progresą ženkliai atsilieka nuo aplinkinių kaimų. Nes niekur taip neįsivėlę grimzdami žemyn, kaip Alytuj... Jokio rimto progreso pragiedrulių net ne šviečia. Ir dar pasišaipyt ..iš savęs sugeba.

22
9:54, 2019-07-18
gali

Kitą kartą, kai rajono valdžia pristatydami studijas dėl rajono pramonės parko steigimo studijas pasikviečia dalyvaut ir miesto valdžią, kad anie susipažintų, tai kitą kartą miesto valdžia gali iir savo įgaliojimus įteikt rajono valdžiai. Tai nors bus logikos. Kaip per miesto ribose esančio aerodromo šventę rajono valdžia rodo deramą pagarbą į šventę atvykusiems užsienio ambasadoriams. Kaip ir kitu atveju su tokiais lygiais mieste per skundinėjimus ir vieni kitų tyrimus be gailesčio patys save sunykins.

21
9:29, 2019-07-18
Cc

Kvietkauskai, eik dirbti Alytaus labui. ;)

20
10:13, 2019-07-18
to CC

eik na...i ant Juonio

19
9:40, 2019-07-18
tai

Tai čia darbas miesto labui per savivaldą tarybos narių išmokų didinimasis, seminarai, komandiruotės, atostogos kelis mėnesius imitavus... fiasko dėl lez po rajono pramonės parko studijų pristatymo, vilkinimai švietimo reformų, net eiliniai konkursai ir tie su skandalais ir tyrimais... Tai gi čia daugiau griaunama veikla, nei sveika kūrimo energija per savivaldą.

18
9:06, 2019-07-18
nepanašu

Net nepanašu, kad pačių alytiškių rinkta 27 tarybos narių taryba kaip aukščiausias miesto valdymo organas kontroliuoja padėtį per savivaldą? Kur pagal įstatymus visais atvejais atsakingi visi 27 tarybos nariai. Štai taryba nepatvirtino sav. įmonei dzūkijos vandenys kelt šalto vandens kainų. O jie pasikėlė per kainų komisiją. Tai kam tokia taryba, kad apie tai net paaiškint alytiškiams nėra kam? Kaip ir taryba netvirtindami kainų kilimo, turėjo paaiškint alytjškiams kokiu pagrindu remiantis. Nes gaunas pasikuždėjo keli - ir stumia per tarybą sprendimus. Kur vėliau gaunasi fiasko ir atseit niekas nemato. Taip per savivaldą niekas sau neleidžia, kaip Allytuj tęsiasi. Ir patys tame murkdosi. Save alindami.

17
10:54, 2019-07-18
neaišku

Kas Kainų komisijos posėdyje atstovavo Alytaus žmones ir gynė tarybos sprendimą nedidinti vandens kainų.

Puslapiai