Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt
102
21:14, 2019-06-17
LSDP Daugela meras 2007 m. str Alyatus naujienose is archyvo

2007m. rudenį pradėjo veikti Jazminų turgavietė. Jos atsiradimas pradėjo griauti iki tol ilgus metus Alytuje nusistovėjusį Alytaus turgaus monopolį. Iki 2007-ųjų rudens Alytus buvo vienintelis iš Lietuvos didžiųjų miestų, kuriuose turgaus prekyba buvo koncentruota praktiškai vienoje vietoje - Jazminų g. (Jotvingių g. esanti turgavietė - dešimteriopai mažesnė nei Jazminų g. turgus), kai tuo metu jau daugelį metų kituose, net mažesniuose, Lietuvos miestuose veikė po 5 ir daugiau turgaviečių. Pradėjus veikti mūsų įmonei priklausančiam Jazminų turgui, Alytaus turguje prekiaujantiems verslininkams atsirado prekybos vietos pasirinkimo alternatyva ir galimybė mažiau mokėti už nuomą, pirkėjams padaugėjo apsipirkti skirtų vietų.

Kaip paaiškėjo vėliau, daugiausia naudos iš šios statybos tikėjosi Česlovas Daugėla, Dobilas Kurtinaitis, Rima Rakauskienė, Deividas Džervus ir jų bendražygiai, kurie šiuo klausimu veikė ir mūsų įmonę atakavo taip pat sutartinai. Kaip įsitikino daugelis alytiškių, pastaruosius ketverius metus taryboje susidarė, veikė ir konfrontavo dvi nesutaikstomos politikų grupės - vieni tvirtai susikabinę visais klausimais vieningai, nuolat aklai ar dėl tam tikrų daugeliui suprantamų paskatų, palaikė Č.Daugėlą (D.Kurtinaitis, R.Rakauskienė, D.Džervus, Silvija Peštenienė, Gediminas Jegelevičius, Nijolė Makštutienė, Danguolė Juozapavičienė). Kiti niekuomet nesitaikstė su Č.Daugėlos ir jį palaikančių politikų sumanytų abejotinų sprendimų įgyvendinimu. Č.Daugėlos priešininkų taryboje buvo tik keletas ir jie, priimant sprendimus balsavimo būdu, negalėjo pasipriešinti Č.Daugėlos grupės politikų primetamiems sprendimams. Č.Daugėlai naudingi sprendimai buvo prastumiami buldozerio principu.

Problemų neturėjo kilti
Jazminų turgaus statybą pradėjome 2006 metais - tuo metu, kai visa šalies ekonomika, prekybos verslai sparčiai augo ir buvo pasiekę dešimtmečio piką. Investicinį projektą vykdėme banko lėšomis, todėl bankas jau statybos pradžioje reikalavo su nuomininkais iš anksto sudaryti nuomos sutartis, kurios garantuotų kredito dengimą. Pradėjus kalbėtis su būsimais nuomininkais, paaiškėjo, kad jų atsirado kelis kartus daugiau nei nuomai statomo ploto. Šalia pradėto statyti pastato turėjome besiribojantį sklypą, kurį taip pat nutarėme užstatyti ir dėl patalpų nuomos sudarėme išankstines sutartis. Pastato išplėtimui gavome banko sutikimą, architektai parengė projekto keitimą, savivaldybė jį patikrino ir išdavė statybos leidimą.

Tuo pat metu savivaldybė davė leidimą ir sąlygas sujungti du šalia esančius besiribojančius sklypus, kurių teritorijoje buvo pradėtas statyti pastatas. Pagal formalius Registrų centro reikalavimus, vienas pastatas negali būti registruotas ir stovėti dviejų sklypų ribose- tik vien dėl šios priežasties rengėme detalaus plano koregavimą. Statinio projektą ir žemės sklypų detalųjį planą rengė didelę patirtį turinčios Projestos įmonės architektų grupė, kurie panašius pastatus ir sklypus projektavo (turėjo panašių atvejų) ne viename Lietuvos mieste. Vien iš praktikos buvo aišku, kad sujungiant du sklypus į vieną (naikinant liniją tarp vienam savininkui priklausančių dviejų sklypų) problemų negalėtų kilti, tai daugiau techninis darbas, reikalingas nereikšmingiems formalumams sutvarkyti. Vienu metu vyko pastato statyba ir tuo pat metu buvo rengiamas detalusis planas, numatantis dviejų sklypų sujungimą į vieną, tai buvo leistina ir jokių problemų neturėjo kilti.

2007 metų vasarą pastato statyba artėjo į pabaigą, sklypų sujungimo planas buvo parengtas, nustatyta tvarka valstybės įstaigų ir institucijų patikrintas ir, kadangi atitiko visus įstatymuose numatytus reikalavimus, pateiktas tvirtinti savivaldybės tarybai. Kaip numato įstatymai, esant tokiai situacijai, planą taryba privalėjo tvirtinti per 20 dienų po pateikimo. Kito pasirinkimo ji neturėjo. Taryba, netvirtindama šio detaliojo plano, pažeistų teisės aktų reikalavimus su visais dėl to kylančiais padariniais, t. y. jeigu dėl tarybos nusikalstamo delsimo atsirastų žala, dėl neteisėtos veikos taryba vėliau privalėtų atlyginti nuostolius patyrusiai šaliai. Šiuo atveju, jeigu dėl tarybos delsimo baigtame statyti ir parengtame eksploatuoti pastate nebūtų galima iš anksto nustatytu laiku pradėti vykdyti veiklos - susidarytų didelių nuostolių.

Kadangi su statybininkais buvo suderinta ir jau prieš pusmetį žinoma galutinė statybų data, todėl buvo nustatyta tiksli pastato veiklos pradžios data, atsižvelgiant į šiuos terminus, iš anksto užsakyta ir pagaminta nauja prekybai skirta įranga, užsakytos ir nupirktos prekės, į darbą priimta naujų darbuotojų. Pastatą statėme už banko pinigus, sutartyje su banku buvo numatyta, kad paskolą privalome pradėti grąžinti nuo iš anksto žinomos ir su banku suderintos statinio statybos pabaigos datos. Problemų dėl dviejų sklypų sujungimo į vieną taip pat negalėjo kilti, nes jau anksčiau buvo patvirtinti ir galiojo kiekvieno iš jungiamų sklypų užstatymo detalieji planai, sujungiant sklypus (tarp jų naikinant liniją) jų užstatymo ploto nedidinome, o numatėme mažesnį už anksčiau buvusįjį.

Netikėtai atsiradusios problemos
Tačiau problemų netikėtai atsirado. Jas sukėlė į miesto tarybą išrinktų naujų vieningai dirbusių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų ištikimiausių bendražygių grupė. Detaliojo plano nespėjo patvirtinti anksčiau dirbusi miesto taryba, planas buvo pateiktas tvirtinti naujajai tarybai, kuriai buvo ką tik pradėjęs vadovauti (komanduoti) naujasis meras Č.Daugėla. Nors įstatymai, reguliuojantys detaliojo plano rengimą, nepasikeitė (keitėsi tik tarybos nariai), tačiau Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai pareikalavo, kad mūsų įmonė miestui padovanotų 500 tūkst. Lt mainais už tai, kad taryba tvirtintų detalųjį planą, nedarytų dirbtinių kliūčių pradedant eksploatuoti pastatą. Tarybai iškėlus tokius jokiais įstatymais nepagrįstus reikalavimus, Č.Daugėlos ir jį palaikiusių politikų - D.Kurtinaičio, R.Rakauskienės, G.Jegelevičiaus, N.Makštutienės, D.Juozapavičienės - raštu keletą kartų paprašėme nurodyti teisės aktus, kuriais jie vadovaujasi reikalaudami dovanoti 500 tūkst. litų. Raštu taip pat paaiškinome, kad į miesto infrastruktūrą investuojame 400 tūkst. Lt: miestui priklausančioje žemėje paklojome naują šaligatvį ties Jazminų g., nutiesėme pro mūsų pastatą einančio miesto pėsčiųjų tako dalį, įrengsime automobilių aikštelę. Visą šį turtą įsipareigojome nemokamai perduoti savivaldybei, kas vėliau ir buvo padaryta. Buvo akivaizdu, kad ankstesnės miesto tarybos suderėtų, investuotų 400 tūkst. Lt miesto infrastruktūrai gerinti turėtų pakakti, o sumos didinimas iki 900 tūkst. Lt - mažiausiai peržengė sveiko proto ribas, reikalavimas papildomai dovanoti 500 tūkst. Lt - neteisėtas. Kiek pamenu, iš pradžių Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir jų aplinkos politikų reikalavimą dovanoti 500 tūkst. Lt vertinome kaip kažkokį nesusipratimą, svaičiojimą, bet vėliau mums daug kartų buvo kartojama, kad nesusimokėjus detalusis planas nebus patvirtintas ir dėl to negalėsime pradėti eksploatuoti pastato.

Tuo pat metu iš su Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio aplinka siejamų alytiškių gavau pasiūlymą susimokėti 250 tūkst. Lt kyšio. Tokiu atveju reikalavimo dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui neliktų, galėčiau ramiai baigti šias statybas ir turėčiau galimybes tokiu būdu įmokas susimažinti ateityje vykdydamas kitus projektus. Kadangi nelegalus klausimo sprendimo variantas pasirodė nepriimtinas, nuomininkams grėsė dideli nuostoliai, negaunant nuomos pajamų bankas turėjo galimybę mūsų įmonės pareikalauti nedelsiant grąžinti suteiktą kreditą, visas projektas galėjo žlugti, priverstinai teko pasirašyti Č.Daugėlos, D.Kurtinaičio ir juos palaikančių asmenų reikalaujamą susitarimą dėl 500 tūkst. Lt dovanos miestui. Pinigų nesumokėjome, kadangi teismas pripažino, kad sutartis negaliojanti, nes sudaryta ekonominio spaudimo įtakoje.

Kaip minėta, šiam tuomečio mero ir jį palaikančių politikų neteisėtam reikalavimui nepritarė tik keli eiliniai tarybos nariai, kurių balsų nepakako tarybos daugumos savivalei sustabdyti.

Ši istorija nesibaigė net teismui paskelbus galutinį neskundžiamą sprendimą. Įsiteisėjus teismo sprendimui, Č.Daugėla, D.Kurtinaitis ir juos palaikantys politikai žodžiu susitarė, kad tol, kol jie dirbs kartu, sudarys tarybos valdančiąją daugumą, stengsis susidoroti su mūsų įmone, kurios bet koks prašymas, veiksmas savivaldybėje ar taryboje bus blokuotas visais atvejais, net nenurodant priežasčių. Daugumai tarybos narių, administracijos darbuotojų buvo paaiškinta, jog tas, kas netaps mūsų įmonės (mano) asmeniniu priešu, automatiškai taps Č.Daugėlos ir D.Kurtinaičio priešu. Kiek man žinoma, tokie principai buvo taikomi ir kitiems su Č.Daugėla, D.Kurtinaičiu konfrontuojantiems verslininkams visus Č.Daugėlos vadovavimo metus, pastaruosius ketverius metus panašiai politinis buldozeris važinėjo ir ant politinių oponentų.

101
9:33, 2019-06-16
Martynas

O ko? Gera ekskursija! Dar už dyką. Jei tai būtų verslo reikalsi ,tai būtų ir Alytaus verslininkų komanda, ne tik kontoros broliai "sakės " paragayti!

100
6:48, 2019-06-16
Jau geriau šimtas normalios psichikos kinų nei 50 nenormalios "verslininkų"

Turbūt gera ir turininga , visgi, buvo ta kelione į Kiniją jei tiek komentarų ir paskutiniai net ne i temą. O dėl "50verslininkų" nematau kame čia kipišas, skaito sandorio sutartį ir vadovaujasi. Atvirai kalbant nėra ko eiti į tą turgų, skudurai iš velniai žino kur o kaina daugiau negu parduotuvėje,na, išskyrus daržoviu ir tu tik pas tuos kuriuos pazisti nes lietuviškų iš Lenkijos visur pilna .

99
21:49, 2019-06-16
PARTINDARASTAS svencia

uzsvente

98
21:15, 2019-06-16
50 žmonių šmeižėjui, neapykantos kurstytojui

komentarai į temą, nes apie kiniją ir kiniečius. Kai kas važiavo į Maskvą Lenino saulės parvežti, dabar nauja kryptis. patį greičiausiai maitina partinė lesyklėlė. Į turgų niekas po prievarta neverčia eiti. Tik partinukai už pinigus tau liepia rašinėti šmeižtą. Apgailėtina iki ko nusirito partiniai kareiviai. Net kariuomenėj ne visi kareiviai baisių įsakymų nevykdo. o šitas dergia pašalpų neprašančius

97
17:01, 2019-06-14
Su šventėm

Komunistai švenčia Alytuj tą dieną kai pradėjo vežti normalius žmones į sibirą. Alytus darosi komunistų partinukų ir kgb mentų stukačių lizdas

96
6:50, 2019-06-16
Šiandien jau ne karšta

O Jūs vis dar viduriuojate, kreipkitės į specialistus kol dar visai neatsikabino sveikata

95
17:01, 2019-06-14
Su šventėm

Komunistai švenčia Alytuj tą dieną kai pradėjo vežti normalius žmones į sibirą. Alytus darosi komunistų partinukų ir kgb mentų stukačių lizdas

94
16:41, 2019-06-14
beje

Ši Alytaus valdžia beveik mėnesį aiškinosi dėl Jazminų turgaus problemų ir nesugebėjo taškų sudėt. Net esmės perprast. Ko su tokiais lygiais į valdžią eit?

93
20:12, 2019-06-16
Kažkieno nenusisekęs biznis

Ne miesto valdžios reikalai bet lietuviai taip įpratę kad jei varkės nesiseka reikia kompensacijos

92
15:33, 2019-06-14
o

O taip šaipės anoje kadencijoje iš vizitinių kortelių. O realybėj ano vieni neverti

91
15:07, 2019-06-14
turim

Turi Alytus valdžioje miestą nykinančius, kurie tuoj vėl šantažais eis vienas prieš kitą. Ką darė anoje kadencijoje, per rinkimus ir dabar brandinasi...

90
7:21, 2019-06-13
UAB Glass market pasiulymas del 50 darbo vietu

UAB Glass market siulo savivaldybei išpirkti Jazminų g. turgaus pastatą Jazminų 3, Alytuje ir išsaugoti / užtikrinti / garantuoti apie 50 darbo vietu išsaugojimą Alytuje. Arba įkurti ten kokia 100 - 150 kiniečių. Šalia pastato esančią Matulaičio g. ir 65 parkavimo aikštelę padovanoti Celsiui ir Jeremičiui.

89
11:11, 2019-06-15
LSDP meras Cesiulis

2007 m. LSDP mero Daugėlos vienas pirmų darbų buvo neteisėtai reikalauti, kad už leidimą statybai Treigys ( jo vadovaujama UAB Glass market ) sumokėtų 500 000 Lt. Po kelių metų Daugėlą išvedė su antrankiai. 2017 m. meras Grigaravičius liepė Treigiui, kad Jazminų turgaus aikštelę reikia perskelti pusiau, nes reikia jo svotui Celsiui. 2019 m. Grigaravičius antrą kartą meru netapo. 2019 m. naujas LSDP meras Cesiulis su Makštutienės žentu Matažinsku naujai pklanuoja Lazminų turgaus aikštelę, 50 smulkių verslininkų ir jų šeimos stresuoja. Panašu, kad jau iš pirmų darbų matyti, kad 2023 m. LSDP meras Cesiulis nebus perrinktas naujai.

88
11:14, 2019-06-15
Jazminu turgaus prasymas

LSDP merui Cesiului, LSDP vicemerei Šukevičienei, konservatorių vicemerui Š. Klėgeriui, LSDP adm direktoriui R. Juoniui kuo greičiau susitikti ir nuraminti Jazminų turgaus verslininkus, kad jų vieši 2019 05 27 pirmadienį ir 2019 05 28 antradienį duoti pažadai nebus sulaužyti. Parkavimo vietų prie Jazminų turgaus nesumažės, kaip ir sakė Cesiulis, tik pagerės. PASAKYTI DAR KARTĄ, KAD JIE SMULKIŲ VERSLININKŲ NEAPGAVO.

87
11:13, 2019-06-15
UŽSIPUOLĖ treigi

Treigį pirmas neteisėtai UŽSIPUOLĖ 2007 m. Daugėla dėl 500 000 Lt. Antras UŽSIPUOLĖ Treigį 2017 m. Grigaravičius nes taip paprašė Celsis. Grigaravičius reikalavo bloginti 2007 m. pastatytą Jazminų turhgaus aikštelę, nes reikia Celsiui. Celsis svarbiau nei 50 smulkių verslų Jazminų turguje. 2019 m. UŽSIPUOLĖ Treigį Cesiulis, nes nieko nedaro ( specialiai ), kad JAZMINŲ turgaus aikštelėje būtų panaikintas Jeremičiaus sklypas. CESIULIS 2019 05 23 Tarybos posėdyje pritarė Signatarų PADOVANOJIMUI privačiam asmeniui JEREMIČIUI. Su SIGNATARŲ GATVĖS DETALIU PLANU Jeremičius iš miesto gauna ar 4 DOVANAS, kurių vertė ŠIMTAI TŪKSTANČIŲ EURŲ.

86
11:17, 2019-06-15
500 000 reikalavimas

Savivaldybės NETEISĖTI VEKSMAI
UŽ LEIDIMĄ STATYTI JAZMINŲ TURGŲ SAVIVALDYBĖ 2007 m. neteisėtai paprašė 500 000 LT. TREIGYS NETYLĖJO IR TEISMĄ LAIMĖJO – taip vadinamo 500 000 LT. REKET mokesčio NEREIKĖJO MOKĖTI.

85
10:28, 2019-06-16
Vaclovas

Trieigis nevykdė savo įsipareigojimų ir išdūrė visą miestą... tas 500 tik lašelis jūroj. Kas nors gali aprašyti tikrąją jo gyvenimo istoriją?

84
12:54, 2019-06-16
Gaila žmogaus

Žilvinai, užuojauta. Tas mėnulis tuoj baigsis, galėsi atsipalaiduoti...

83
11:16, 2019-06-15
Jazmin turgui nereikia kinieciu investiciju

2019 05 30 yra nauja info Alyt GIDE. TV filmavo Jazminu turgu 30 min. BUS AIŠKU AR LSDP MERAS CESIULIS, LSDP VICEMERE Jurgita šukevičienė, konservatorių vicemeras Šarūnas Klėgeris ( kuris sakė turėjo verslą prekiavo pas Gavelį turguj ) LSDP adm. direktor Rolandas Juonys VIEŠAI PRIEŠ KAMERAS susitikimo metu su verslininkais MELAVO, KAD P{ARKAVIMO VIETŲ NESUMAŽĖS prie Jazminų turgaus.

Puslapiai