Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 24 280

Miesto savivaldybės politikų akiratyje – daugiau kaip šešiasdešimt spręstinų klausimų, mero ir tarybos ataskaitos

14:10, 2017-04-21

Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius šių metų balandžio 27 dieną šaukia savivaldybės tarybos posėdį. Jame numatyta svarstyti daugiau kaip šešiasdešimt klausimų, tarp jų ir mero bei tarybos ir administracijos veiklos ataskaitos.  

 

 

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 30-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO IR DARBOTVARKĖS

 

2017 m. balandžio 20 d.  Nr.  M-20

Alytus

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 6 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimu Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 94 punktu,

 

s u š a u k i u 2017 m. balandžio 27 d. 9.00 val. miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėje Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir t e i k i u tarybai šiuos klausimus:

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės mero ir tarybos 2016 metų veiklos ataskaitos (klausimo pranešėjas Vytautas Grigaravičius, savivaldybės meras; 15 min.).

 

2. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus ir savivaldybės administracijos 2016 metų veiklos ataskaitai, finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius; 15 min.).

 

3. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų veiklos ataskaitai (Arturas Juškauskas, savivaldybės kontrolierius; 10 min.).

 

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2016 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (A. Juškauskas; 10 min.).

 

5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos „Alytaus infrastruktūra“ vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų patvirtinimo (Vaida Džervienė, VšĮ „Alytaus infrastruktūra“ direktorė; 10 min.).

 

6. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Dzūkijos vandenys“ 2016 metų vadovo veiklos ataskaitai (Rolandas Žakas, UAB „Dzūkijos vandenys“ direktorius; 10 min.).

 

7. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ 2016 m. vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai (Stasė Mikelionienė, UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė; 10 min.).

 

8. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Tomas Stupuris, VšĮ Alytaus sporto ir rekreacijos centro direktorius; 10 min.).

 

9. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė; 10 min.).

 

10. Dėl pritarimo Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Giedrė Bulgakovienė, Alytaus Jurgio Kunčino viešosios bibliotekos direktorė; 10 min.).

 

11. Dėl pritarimo Alytaus kraštotyros muziejaus vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; 10 min.).

 

12. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Danguolė Jazepčikienė, Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė; 10 min.).

 

13. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Galakvoščius, Alytaus nakvynės namų direktorius; 10 min.).

 

14. Dėl pritarimo biudžetinės įstaigos Alytaus vaikų globos namų vadovo 2016 m. veiklos ataskaitai ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Romutis Žebuolis, Alytaus vaikų globos namų direktorius; 10 min.).

 

15. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Ingrida Rutkauskienė, Alytaus visuomenės sveikatos biuro direktorė; 10 min.).

 

16. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto bendruomenės centro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Loreta Trainavičienė, VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centro direktorė; 10 min.).

 

17. Dėl pritarimo Alytaus šv. Benedikto gimnazijos vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkiniui (Loreta Šernienė, Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorė; 10 min.).

 

18. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro vadovo ir įstaigos 2016 m. veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė; 10 min.).

 

19. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-333 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento tvirtinimo“ pakeitimo (Livita Nedzveckaitė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė; 10 min.).

 

20. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (L. Nedzveckaitė; 5 min.).

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-14 sprendimo Nr. T-133 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo (L. Nedzveckaitė; 5 min.).

 

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės privatizavimo komisijos sudarymo (L. Nedzveckaitė; 5 min.).

 

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-03-30 sprendimo Nr. T-85 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (V. Jastremskas; 10 min.).

 

24. Dėl nepritarimo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2017 m. investicijų į Alytaus miesto šilumos ūkį planui (Romualdas Paulauskas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktoriaus pareigas; 10 min.).

 

25. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2006-05-25 sprendimo Nr. T-97 „Dėl Triukšmo prevencijos Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Jovita Katkauskaitė, savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė; 10 min.).

 

27. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės vykdomų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų įgyvendinimo 2016 metų ataskaitai (J. Katkauskaitė; 10 min.).

 

28. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų direktorių pareigų viešų konkursų organizavimo, konkurso nuostatų patvirtinimo (J. Katkauskaitė; 10 min.).

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos ir jos 2017 m. priemonių finansavimo plano sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (J. Katkauskaitė; 10 min.).

 

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų 2017 m. siektinų veiklos užduočių ir vertinimo rodiklių nustatymo (J. Katkauskaitė; 10 min.).

 

31. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninei (J. Katkauskaitė; 5 min.).

 

32. Dėl Alytaus miesto savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymo (J. Katkauskaitė; 10 min.).

 

33. Dėl biudžetinių įstaigų, kurių savininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo (Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas; 10 min.).

 

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo (Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.).

 

35. Dėl sutikimo perimti neatlygintinai naudotis valstybinės žemės sklypus ir administracijos direktoriaus pavaduotojo įgaliojimo pasirašyti valstybinės žemės panaudos sutartis (Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

36. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimo Nr. T-42 „Dėl Elektromobilių įkrovimo prieigų Alytaus mieste išdėstymo plano patvirtinimo“ pakeitimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; 10 min.).

 

37. Dėl pritarimo projektui ir dalinio finansavimo lėšų (Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja; 5 min.).

 

38. Dėl Alytaus muzikos mokyklos, Sporto g. 12, pastato paprastojo remonto (Irena Pankienė, Statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

39. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. T-237 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.).

 

40. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 10 min.).

 

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011-03-31 sprendimo Nr. T-81 „Dėl Savivaldybės materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo ir savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso organizavimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. T-223 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą ir jo perdavimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.).

 

43. Dėl Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo panaudos pagrindais VšĮ Alytaus miesto bendruomenės centrui (R. Paužienė; 5 min.).

 

44. Dėl valstybės turto nurašymo ir likvidavimo (R. Paužienė; 5 min.).

 

45. Dėl valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais viešajai įstaigai Alytaus poliklinikai (R. Paužienė; 5 min.).

 

46. Dėl valstybės turto perdavimo sveikatos priežiūros viešosioms įstaigoms panaudos pagrindais (R. Paužienė; 5 min.).

 

47. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-11-27 sprendimo Nr. T-316 „Dėl negyvenamųjų patalpų Naujojoje g. 16, Alytuje, perdavimo panaudos pagrindais“ pakeitimo (R. Paužienė; 5 min.).

 

48. Dėl negyvenamųjų patalpų Varėnos g. 29, Alytuje, panaudos (R. Paužienė; 5 min.).

 

49. Dėl pritarimo savivaldybės būsto perdavimui (R. Paužienė; 10 min.).

 

50. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-245 „Dėl viešame aukcione parduodamo Alytaus miesto savivaldybės nekilnojamojo turto sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.).

 

51. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Vektrona“ investicijų sutarčiai (Ieva Stalevičiūtė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vyriausioji specialistė; 5 min.).

 

52. Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo (I. Stalevičiūtė; 10 min.).

 

53. Dėl Alytaus mesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo (I. Stalevičiūtė; 10 min.).

 

54. Dėl Alytaus miesto savivaldybės stipendijų skyrimo jauniesiems menininkams atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 5 min.).

 

55. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių įstaigų vadovų 2016 m. veiklos ataskaitoms ir 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 10 min.).

 

56. Dėl Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio, „Sakalėlio“ ir Senamiesčio pradinių mokyklų, Piliakalnio progimnazijos, Dainavos, Šaltinių, Vidzgirio, „Volungės“, Panemunės ir Likiškėlių pagrindinių mokyklų, Adolfo Ramanausko-Vanago, Putinų ir Jotvingių gimnazijų, Dailės ir Muzikos mokyklų nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

57. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. T-166 „Dėl kai kurių Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

58. Dėl Alytaus lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

59. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 28 d. sprendimo Nr. T-304 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės lopšelių-darželių nuostatų tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

60. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

61. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 31 d. sprendimo Nr. T-127 „Dėl Alytaus „Drevinuko“ darželio-mokyklos pavadinimo pakeitimo ir Alytaus „Drevinuko“ mokyklos-darželio nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.)

 

62. Informacija apie gyventojų išrūšiuotų antrinių žaliavų kiekį ir už jas gautas pajamas (Romualdas Dimša, UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriaus pavaduotojas gamybai, Elmaras Milinavičius, UAB „Ekonovus“ Rytų Lietuvos regiono vadovas, Gintarė Pocevičiūtė, UAB „Ekonovus“ Alytaus padalinio vadovė, Valdas Krulikas, VšĮ „Pakuočių tvarkymo organizacija“ Pakuočių tvarkymo skyriaus vadovas; 15 min.).

 

Savivaldybės meras                                                                             Vytautas Grigaravičius

Ankstesni straipsniai