Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 29 961

Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius šaukia savivaldybės tarybos posėdį, kuriame bus tvirtinamos šilumos kainos

8:31, 2017-03-24

Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius kovo 30 dieną 9 val. šaukia miesto savivaldybės tarybos posėdį, kuriame bus svarstomi 48 klausimai. 

 

1. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-24 sprendimo Nr. T-115 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ pakeitimo (Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė; 5 min.).

 

2. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-04-30 sprendimo Nr. T-118 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos narių delegavimo į Alytaus regiono plėtros tarybą“ pakeitimo (D. Jezukevičienė; 10 min.).

 

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimu Nr. T-38 patvirtintų Rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų tobulinimo darbo grupės sudarymo (Jurgis Krasnickas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys; 10 min.).

 

4. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro ir jo vadovo 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Jūratė Filatovienė, VšĮ Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė; 10 min.).

 

5. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Elvina Machankovienė, VšĮ Alytaus poliklinikos direktoriaus pavaduotoja medicinai; 10 min.).

 

6. Dėl pritarimo viešosios įstaigos Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Artūras Vasiliauskas, VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės direktorius; 10 min.).

 

7. Dėl Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų socialinės globos kainų ir valdymo ir aptarnaujančio personalo etatų normatyvų nustatymo (Danguolė Jazepčikienė, Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų direktorė; 10 min.).

 

8. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro vadovo ir įstaigos 2016 metų veiklos ataskaitai ir finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo (Vidas Simanauskas, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktorius; 10 min.).

 

9. Dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ centralizuotai teikiamos šilumos kainų dedamųjų nustatymo (Vytautas Jastremskas, administracijos direktorius; 15 min.).

 

10. Dėl Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo (V. Jastremskas; 15 min.)

 

11. Dėl pritarimo UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ 2016 m. investicijų kiekio ir paskirties ataskaitai (Romualdas Paulauskas, Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas, laikinai einantis UAB „Alytaus šilumos tinklai“ direktoriaus pareigas; 10 min.).

 

12. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-39 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo (Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-02-09 sprendimo Nr. T-40 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

14. Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2016 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (N. Rinkevičiūtė; 10 min.).

 

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-09-29 sprendimo Nr. T-256 „Dėl pritarimo projektams“ papildymo (N. Rinkevičiūtė; 5 min.).

 

16. Dėl įmonių skolų už valstybinės žemės nuomą pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo (Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas; 5 min.).

 

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių rinkimų organizavimo ir jų atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Giedrius Šimas, Vidaus administravimo skyriaus vedėjas; 10 min.).

 

18. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-08-27 sprendimo Nr. T-231 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės seniūnaičių sueigos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (G. Šimas; 10 min.).

 

19. Dėl administracinių paslaugų, susijusių su žemės ūkio veikla, funkcijų perdavimo Alytaus rajono savivaldybei (G. Šimas, Vilma Bartusevičienė, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 10 min.).

 

20. Dėl prašymo perduoti Alytaus miesto savivaldybei valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise žemės sklypus, esančius Alytaus pramoninio parko teritorijoje (V. Bartusevičienė; 5 min.).

 

21. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-08-26 sprendimo Nr. T-228 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-08-30 sprendimo Nr. T-192 „Dėl Alytaus miesto išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų tvirtinimo“ 1.1 papunkčio pripažinimo netekusiu galios ir sprendimo išdėstymo nauja redakcija“ pakeitimo (Mindaugas Matažinskas, Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyriaus vedėjo pavaduotojas savivaldybės vyriausiasis architektas; 10 min.).

 

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-06-26 sprendimo Nr. T-174 „Dėl transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (Sonata Dumbliauskienė, Socialinės paramos skyriaus vedėja; 5 min.).

 

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-160 „Dėl Piniginės socialinės paramos teikimo Alytaus miesto savivaldybės nepasiturintiems gyventojams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-181 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo komisijos“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

25. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-159 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės socialinės paramos teikimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (S. Dumbliauskienė; 5 min.).

 

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-12-20 sprendimo Nr. T-307 „Dėl Prekybos ir paslaugų teikimo Alytaus miesto viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo (Rasmutė Paužienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, vykdanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

 

27. Dėl UAB „Dzūkų ainiai“ atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo (R. Paužienė; 10 min.).

 

28. Dėl Ekonominės plėtros programos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo (R. Paužienė; 10 min.).

 

29. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. T-356 „Dėl Alytaus miesto verslo plėtros koordinavimo tarybos sudarymo ir jos nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo (R. Paužienė; 10 min.).

 

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“ papildymo (R. Paužienė; 5 min.).

 

31. Dėl Alytaus miesto savivaldybės teritorijos pramoninių patalpų nuomos pajamų subsidijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (I. Stalevičiūtė; 10 min.).

 

32. Dėl atstovo delegavimo į Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro meno tarybą (Vilma Liaukuvienė, Kultūros skyriaus vedėja; 5 min.).

 

33. Dėl pritarimo tapti Švento Jokūbo kelio savivaldybių asociacijos nare (V. Liaukuvienė; 5 min.).

 

34. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-07-30 sprendimo Nr. T-216 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo“ pakeitimo (Dalia Kavolynienė, Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė; 5 min.).

 

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-10-27 sprendimo Nr. T-280 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus sporto ir rekreacijos centro mėnesio paslaugų kainų sporto šakų organizuotų grupių sportininkams sąrašo patvirtinimo ir atsiskaitymo būdo nustatymo“ pakeitimo (Adomas Andrušaitis, Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas; 10 min.).

 

36. Dėl dalyvavimo viešosios įstaigos „Dzūkijos sportas“ veikloje nutraukimo ir savivaldybės nuosavybės teise priklausančio viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešojo aukciono būdu (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

37. Dėl dalyvavimo viešosios įstaigos „Dzūkijos aerodromas“ veikloje nutraukimo ir savivaldybės nuosavybės teise priklausančio viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešojo aukciono būdu (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

38. Dėl dalyvavimo viešosios įstaigos Alytaus apskrities futbolo klubo veikloje dalininko teisėmis nutraukimo ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių viešosios įstaigos dalininko teisių pardavimo viešojo aukciono būdu (A. Andrušaitis; 10 min.).

 

39. Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2017 metų programos patvirtinimo (Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja; 5 min.).

 

40. Dėl pritarimo Alytaus jaunimo centro 2017–2019 metų strateginiam planui (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

41. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimo Nr. T-245 „Dėl Alytaus jaunimo centro patalpų nuomos paslaugų įkainių tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

42. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimo Nr. T-169 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų patvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

43. Dėl Alytaus miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo grupių, klasių komplektų skaičiaus ir mokinių skaičiaus vidurkio pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, mokinių priėmimo laiko nustatymo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

44. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-32 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo, formalųjį švietimą papildančio ugdymo, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

45. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-06-16 sprendimo Nr. T-196 „Dėl Mokesčio už teikiamą neformalųjį švietimą Alytaus miesto savivaldybės lopšeliuose-darželiuose ir mokyklose-darželiuose taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

46. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ pastato fasado šiltinimo techninio projekto parengimo (R. Ališauskienė; 10 min.).

 

47. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktoriaus skyrimo ir pareiginės algos pastovios dalies koeficiento nustatymo (R. Ališauskienė; 5 min.).

 

48. Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto „Atrask save“ ataskaitos pristatymas (Alma Šikšnelytė, Jaunimo garantijų iniciatyvos projekto koordinatorė, Jolanta Griškonienė, Alytaus teritorinės darbo biržos Jaunimo darbo centro skyriaus vyriausioji specialistė, atliekanti vedėjo funkcijas; 5 min.).

Ankstesni straipsniai