Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 26 852

Alytaus miesto garbės piliečio vardas: kviečiame teikti kandidatus

13:37, 2017-03-14

Žinote Alytaus miestui, jo žmonėms nusipelniusį asmenį? Siūlykite suteikti jam Alytaus garbės piliečio vardą. Pasiūlymai priimami iki šių metų balandžio 30 d.

 

Garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Alytaus miestui, miesto vardo garsinimą Lietuvoje ir užsienyje. Tradiciškai Alytaus miesto šventės metu garbės piliečiui įteikiamas garbės piliečio ženklas ir garbės piliečio liudijimas. Garbės piliečio liudijimas įregistruojamas Alytaus miesto garbės piliečių knygoje.

 

Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamų Alytaus miesto garbės piliečių vardų skaičius neribojamas. Siūlymus dėl garbės piliečio vardo suteikimo gali teikti Alytaus mieste esančios asociacijos, įstaigos, įmonės ir pavieniai asmenys.

 

Siūlant kandidatą prašome pateikti šiuos dokumentus:

  • teikėjo prašymas;
  • siūlomo kandidato gyvenimo aprašymas;
  • siūlomo kandidato darbų ir nuopelnų Alytaus miestui aprašas;
  • siūlomo kandidato turimi apdovanojimai, įvertinimai (nurodomi metai);
  • atitinkamų sričių veikiančių organizacijų rekomendacijos.

 

Pir­mą kartą Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio vardas suteiktas 2000 me­tais. Juo ta­po il­ga­me­tis mies­to va­do­vas Alfonsas Gri­gai­tis, ku­rio pa­stan­go­mis iš­si­plė­tė mies­to pra­mo­nė, įkurtos stam­biau­sios jos įmo­nės, pra­dė­ti sta­ty­ti gy­ve­na­mie­ji mik­ro­ra­jo­nai. Praėjusiais metais Alytaus garbės piliečiu (po mirties) tapo Alytaus muzikos mokyklos jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ vadovas, mokytojas, dirigentas Pranas Stepanovas už ilgametę pedagoginę muzikinę veiklą ir Alytaus miesto vardo garsinimą tarptautinėse scenose. Alytus šiuo metu turi 21 garbės pilietį.

 

Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai

Ankstesni straipsniai