Pranešk naujieną!
Tel. 8 670 94 094. El. paštas info@alytusplius.lt


Vakar mus skaitė 15 254

Alytaus miesto biudžetas: savivaldybės pinigų reikia ir kompensacijoms, ir būstui, ir dantų protezavimui

18:59, 2017-01-24

Alytaus miesto politikai tęsia miesto biudžeto projekto pristatymą. Kalbėdami apie dar dvi 2017 metų biudžeto sudedamąsias dalis: sveikatos ir socialinės apsaugos, tarybos nariai ir miesto vadovai sutartinai tvirtina, kad Alytaus savivaldybės Socialinės paramos skyrius dirba puikiai, teigiami pokyčiai stebimi ir sveikatos srityje: gerėja paslaugų kokybė. Bet visiems poreikiams pinigų neužtenka.

 

Sveikata

 

Šių metų miesto biudžete Sveikatos programai yra numatyta skirti 1,5 mln. eurų, tačiau tik apie 200 tūkst. eurų yra miesto biudžeto lėšos, likusi dalis - valstybės dotacija.

 

Alytaus miesto tarybos narė, Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė, Lina Sosunovičienė teigė, kad visoms sritims lėšų visuomet norėtųsi daugiau, bet pasidžiaugė, kad savivaldybė skiria lėšų projektams, kurie yra nukreipti tokių organizacijų, kaip „Viltis“ ar „Artritas“ veiklai. Čia yra suteikiama pagalba žmonėms, jie pagelbėja vienas kitam tam tikrose situacijose.

 

„Kita sritis, kuriai mes stengiamės skirti ne mažiau lėšų, yra dantų protezavimas. Anksčiau Alytuje būdavo labai didelės eilės, kuriose senyvo amžiaus žmonėms dantų protezavimo tekdavo laukti po 4-5 metus. Pernai mes dantų protezavimui skyrėme daugiau lėšų – 50 tūkst. eurų ir ta eilė akivaizdžiai pajudėjo. Šių metų biudžete dantų protezavimui taip pat esame numatę 50 tūkst. eurų“, - kalbėjo L. Sosunovičienė. 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija Peštenienė kalbėdama apie 2017 metų poreikį sveikatos srityje užsiminė, kad Alytaus S. Kudirkos apskrities ligoninei yra reikalinga atnaujinta įranga – magnetinio rezonanso aparatas, tačiau 2017 metų biudžete, deja, jam įsigyti lėšų nėra numatyta. „Poreikis yra, tačiau sprendimą turės priimti miesto politikai“, - sakė S. Peštenienė.

 

Visgi L. Sosunovičienė pridūrė, kad ligoninei reikalingos technikos atnaujinimo klausimas yra svarstomas jau seniai ir jai įsigyti galima rasti ir kitų finansavimo šaltinių, o ne būtinai lėšų ieškoti savivaldybės biudžete.

 

Socialinė apsauga

 

6,5 milijono eurų. Tokia pinigų suma numatyta miesto socialinės apsaugos sričiai 2017 metų biudžete. Kaip teigė Alytaus miesto savivaldybės Investicijų, ekonomikos ir biudžeto komiteto pirmininkas Aurelijus Jaruševičius, iš 6,5 mln. eurų numatytų socialinei apsaugai, apie 5 mln. eurų yra savarankiškos lėšos, o 1,5 mln. eurų - dotacijos.

 

„Ankstesniais metais buvo taikoma kitokia praktika, dabar palaipsniui vis daugiau funkcijų yra perduodama savivaldybėms. Tokia tendencija matoma ir kitose srityse. Tikėtina, kad kažkuriuo laikotarpiu pereisime prie to, kad visos išlaidos, kaip, pavyzdžiui, ir Alytaus sutrikusio vystymosi kūdikių namų išlaikymas, bus dengiamos iš miesto biudžeto lėšų skiriant tikslines dotacijas iš valstybės biudžeto“, - kalbėjo A. Jaruševičius.

 

L. Sosunovičienė akcentavo, kad skirstant savivaldybės biudžetą nemenka dalis lėšų tenka įvairioms kompensacijoms: už šildymą, keleivių pavėžėjimą, laikinai netekus darbingumo. Šį skaičių, anot, jos labai norėtųsi palaipsniui mažinti, kad Alytuje atsirastų daugiau galimybių dirbti, kad žmonės galėtų oriai gyventi ir nereikėtų kreiptis į Alytaus miesto socialinės paramos skyrių dėl pašalpos skyrimo.

 

Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komiteto pirmininkė teigė, kad miestui labai trūksta kai kurių paslaugų. „Mes antrus metus iš eilės kalbame apie atokvėpio paslaugas. Tai labai reikalinga paslauga tėvams, auginantiems neįgalius vaikus. Mes turėtume pagalvoti ir apie asistento paslaugą.

 

Savivaldybės funkcija yra ne išlaikyti pavaldžias institucijas, o labai aiškiai įvardinti, kokios paslaugos reikia bendruomenei, jos atitinkamoms grupėms ir tada ieškoti būdų, kaip tą paslaugą užtikrinti. O jų yra labai įvairių“, - savo nuomonę išsakė L. Sosunovičienė. 

 

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja S. Peštenienė užsiminė, kad ir socialinio būsto poreikis mieste yra labai didelis, o laukiančių eilėje asmenų yra per kelis šimtus. Tačiau sveikatos ir socialinę sritį kuruojanti S. Peštenienė teigė labai pasigendanti šių žmonių sąmoningumo ir kitokio požiūrio į jiems suteikiamą būstą. 

 

„Labai norisi padėti šiems žmonėms ir mūsų savivaldybė deda dideles pastangas, perka butus, juos sutvarko ir perduoda asmenims, kuriems to labiausiai reikia, tačiau per šiuos metus susidūrėme ne su vienu atveju, kai žmonės savivaldybės suteiktą turtą nuniokoja, paverčia landyne, nesaugoja“, - nusivylimo neslėpė S. Peštenienė. 

 

Kaip ir kitoms 2017 metų savivaldybės biudžeto programoms, taip ir sveikatos bei socialinės apsaugos – lėšų projektinei veiklai kol kas nėra numatyta.

Ankstesni straipsniai